REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII 5.12 – 7.12.2021. BĘDZIEMY WSŁUCHIWAĆ SIĘ W BOŻE SŁOWO GŁOSZONE PRZEZ KS. ANDRZEJA DUKLEWSKIEGO, PROBOSZCZA PARAFII NARODZENIA NMP W SZÓSTCE

 

Czym są rekolekcje?

Najprościej można powiedzieć, że rekolekcje to sposób poszukiwania Boga przez doświadczenia i formy spotkania inne niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Rekolekcje są formą bardzo indywidualną, osobistą. Trwają od kilku do kilkunastu dni. Niektóre zakładają częściowe lub całkowite milczenie, inne wypełniają śpiewy, konferencje i dyskusje. Bogactwo możliwości sprawia, że zagubionym łatwiej odnaleźć się na drodze do Boga.

Dlaczego warto brać udział w rekolekcjach?

Rekolekcje to inny sposób obcowania z Bogiem. Pomagają wyjść z duchowego kryzysu, wypełniają pustkę w sercu. Człowiek uczestniczy w rekolekcjach, żeby coś odszukać (często samego siebie), pomodlić się, w czymś się upewnić. Ludzie nie przychodzą na rekolekcje bez powodu. Czują potrzebę rozmowy z Bogiem, szukają pociechy, oderwania się od zwykłego życia, pośpiechu, telewizji. Jest to też sposób na bycie sam na sam z Panem, nawet w samotności i ciszy. Ludzie chcą po prostu mieć taką szansę, nikt ich do tego nie zmusza. Rekolekcje to takie szukanie drogi do Chrystusa, który jest w ich centrum, podczas codziennej Mszy św. i modlitwy. To szukanie na różne sposoby, także w większej grupie, na czuwaniu, rozważaniach, śpiewie, wzajemnie się wspierając i poznając nowych ludzi, którzy patrzą na świat w podobny sposób. Choć oczywiście najważniejszego nie da się zrobić wspólnie. Każdy sam, osobiście, musi porozmawiać z Bogiem.

Czy do rekolekcji należy się jakoś szczególnie przygotowywać?

Wystarczy chcieć wziąć w nich udział i mieć otwarte serce na to, co się dzieje i uszy na to, co się słyszy. Nie można powiedzieć, że przed rekolekcjami trzeba zrobić to, to i to, bo inaczej nie przeżyje się ich dobrze i nie skorzysta ze wszystkiego co oferują. Najważniejsza jest otwartość na Boga.