Apostolat „ZŁOTA RÓŻA” zrodził się w Mediugorje i jest odpowiedzią na orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju z dnia 2 stycznia 2007 roku, kiedy to Maryja, w czasie comiesięcznego spotkania z Mirjaną, poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

“ZŁOTA RÓŻA” to grupa 21-osób. Modlitwa wspólnotowa zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorką, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA i dziesiątek KORONKI do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Apostolat Złota Róża w naszej parafii powstał w roku 2008.

AKT STRZELISTY: NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE ZMIENI ŚWIAT


10-lecie Apostolatu Złota Róża