Zapraszamy na próby chóru Kolegiaty Łukowskiej

Osoby, które chciałyby dołączyć do chóru zapraszamy na próby
w środy o godzinie 18:40 (po mszy św.).

Prowadzący chór:
Sylwester Juszczyński