Czcigodny ks. Prałat Antoni Pietruszka

Niniejszym – zgodnie z § 22 Statutu Kapituły Kolegiaty Łukowskiej – mając na uwadze wybór dokonany przez Księży Kanoników obecnych na Sesji Nadzwyczajnej Kapituły Kolegiaty Łukowskiej w dniu 23 września br. , zatwierdzam i ustanawiam Czcigodnego Księdza Prałata penitencjarzem tejże Kapituły. Proszę, aby powierzony urząd, z zakresem władzy określonej przez kan. 508 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, sprawował Ksiądz Prałat przede wszystkim w kościele kolegiackim w Łukowie i aby o terminie wyznaczonego dyżuru spowiedniczego byli poinformowani wierni.

Z pasterskim błogosławieństwem Kazimierz Gurda – Biskup Siedlecki

 

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Chodzi o następujące cenzury:

1. Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;
– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;
– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

2. Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– zastosowanie przymusu zewnętrznego względem biskupa, duchownego lub zakonnika – kan. 1370 § 2-3 KPK;
– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;
– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;
– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

 

DYŻUR SPOWIEDNICZY:

KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA W GODZ. 15.00-17.00 ORAZ 17.30-18.30

JAK RÓWNIEŻ PODCZAS KAŻDEJ SPOWIEDZI SPRAWOWANEJ W NASZEJ KOLEGIACIE