Pasterz Diecezji został powitany przez małżonków z Kościoła Domowego, a podczas Eucharystii dokonał instalacji nowych kanoników, którzy do łukowskiej kapituły dołączyli jako kanonicy honorowi. Są nimi:

ks. Henryk Domański – proboszcz parafii Serokomla, dekanatu adamowskiego,
ks. Ireneusz Głowacki – proboszcz parafii Zembry i
ks. Henryk Krupa – proboszcz parafii Wiśniew k. Siedlec i wicedziekan dekanatu
zbuczyńskiego.

Biskup wyraził wielką radość z tego, że kapituła łukowska ma nowych kanoników, godność kanonika jest wyrazem mojej wdzięczności za wysiłki duszpasterskie księży, które realizują w żywej łączności ze swoim biskupem – zaznaczył bp. Gurda.

Fot. Ks. Daniel Sałasiński

 

Ks. Biskup rozważając w homilii tajemnie przemienienia pańskiego, nawiązał do Góry Tabor, jako miejsce gdzie Jezus wchodził, aby być z Bogiem Ojcem. Wychodził ze świata hałasu i wchodził w przestrzeń ciszy, milczenia. Tego uczył swoich uczniów i tego pragnie nauczyć i nas. Zaprasza nas, do świata ciszy, byśmy wchodząc do tego świata zachwycili się ciszą i milczeniem. Każdy z nas ma znaleźć swoją Górę Tabor, górę, na której spotkamy Boga. I takim miejscem będzie zawsze świątynia, kościół, kaplica, gdzie będziemy mogli odnaleźć ciszę. To miejsce ma być nam bardzo bliskie. W kościele mogę usiąść w ciszy i pozostać w milczeniu przed Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie Mszy św. przemówił, ks. kan. Henryk Krupa. W imieniu nowych księży kanoników wyraził wdzięczność Księdzu Biskupowi za nadanie tej godności kanonika Kapituły Łukowskiej. Wspomniał także o tym, że w tej właśnie parafii, w której przeżywa tę wspaniałą uroczystość był wikariuszem i stąd dostał nominację na proboszcza do parafii Zembry. Można śmiało rzec, że w pewnym sensie historia zatoczyła krąg.

Msza odpustowa zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją wokół Krzyża Misyjnego oraz uroczystym odśpiewaniem „Ciebie Boga wysławiamy…”, które było wyrazem wdzięczności Panu Bogu, za wielkie rzeczy uczynione w życiu zgromadzonych na Mszy św. Ksiądz Biskup licznie zebranym kapłanom, kanonikom i wiernym udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na koniec nowi kanonicy poprosili Pasterza Diecezji o pamiątkowe zdjęcie.