Chcesz wstąpić w szeregi naszych ministrantów i lektorów?

Liturgiczna Służba Ołtarza zaprasza wszystkie chętne osoby: tych, którzy kiedyś służyli już jako ministranci lub lektorzy, a także tych, którzy nigdy nie mieli takiej okazji. Nic straconego – wszystko można nadrobić i po krótkim przygotowaniu podjąć posługę. Zapraszamy wszystkich, którzy swoją obecnością i czynnym zaangażowaniem chcą przyczynić się do godnego i pięknego przebiegu liturgii, a tym samym być bliżej Chrystusa. Jak czytamy w soborowej Konstytucji o liturgii świętej (KL7): „Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych”.

„Liturgia bowiem, jak i zresztą Objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor, blaskiem prawdy”. Benedykt XVI

Wbrew pozorom nie jest to zadanie dla „małych chłopców”, ale funkcja, którą każdy dorosły mężczyzna może świadomie podjąć i dzięki której może spełniać jedno z wielu zadań w Kościele. Naszym opiekunek jest ks. Arkadiusz Śledź.

Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 9.00 w salce parafialnej.