Setną rocznicę objawień fatimskich w naszej parafii obchodzono uroczyście podczas wieczorowej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Antoni Pietruszka. Nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej zakończyło się procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół Krzyża Misyjnego. Każdego 13 miesiąca będziemy się spotykali na nabożeństwach fatimskich.

Fot. Sławomir Smolak