Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podczas Mszy Św. Krzyżma sprawowanej w Katedrze Siedleckiej podał bardzo radosną wiadomość. Na zakończenie Mszy Świętej ogłosił, iż nasz Ksiądz Proboszcz Jerzy Cąkała otrzymał godność Kanonika Kapituły Kolegiaty Łukowskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego podaje:
Kan. 503. Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego.       
Kan. 505. Każda kapituła, tak katedralna, jak i kolegiacka, powinny mieć własne statuty, sporządzone zgodnym z prawem aktem kapitulnym i zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego. Statutów tych nie wolno zmieniać ani znosić, jak tylko za aprobatą biskupa diecezjalnego.
Kan. 509 § 1. Po wysłuchaniu zdania kapituły, do biskupa diecezjalnego, nie zaś do administratora diecezji, należy prawo nadawania wszystkich i poszczególnych kanonikatów, tak w kościele katedralnym, jak i kolegiackim, z odwołaniem wszelkich przeciwnych przywilejów. Tenże biskup zatwierdza wybranego przez kapitułę jej przewodniczącego.         
§ 2. Godność kanonika powinien nadawać biskup diecezjalny tylko kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę.

Proboszczowi naszej parafii z racji nadania tytułu Kanonika Kapituły Łukowskiej składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.