Nadchodzące wydarzenia

Kandydaci, którzy nie zaliczyli jeszcze „rozmowy egzaminacyjnej”, proszeni są o zgłoszenie indywidualne do ks. Michała (do czwartku 11.04.2024)

Materiał obowiązujący „Katechizm dla Bierzmowanych”.

Nowenna do Ducha Świętego 06.04 – 14.04.2024

 1. Dzień 1, sobota 06.04.2024 godz. 17:45 (nowenna*, Msza Św.)
 2. Dzień 2, niedziela 07.04.2024 godz. 16.45 (nowenna*, Msza Św.*, próba*)
 3. Dzień 3, poniedziałek 04.2024 godz. 16.45 (próba*, nowenna*, Msza Św.,)
 4. Dzień 4, wtorek 09.04.2024 godz. 16.45 (próba*, nowenna*, Msza Św.,)
 5. Dzień 5, środa 10.04.2024 godz. 17.45 (nowenna*, Msza Św.*, próba*)
 6. Dzień 6, czwartek 11.04.2024 godz. 17.45 (nowenna*, Msza Św.*, próba*) Schola
 7. Dzień 7, piątek 12.04.2024 godz. 16.45 (próba*, nowenna*, Msza Św.,)p. ORGANISTA
 8. Dzień 8, sobota 13.04.2024 godz. 17.45 (nowenna*, Msza Św.*., próba*) Schola
 9. Dzień 9, niedziela 14.04.2024 godz. 16.45 (nowenna*, Msza Św.*., próba*) p. ORGANISTA
15.04.2024 godz. 18.00 – Bierzmowanie (zajęcie miejsc do godz. 17.30)
18.05.2024 godz. 18.00 – Msza Św., następnie czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego przeżyte jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za dar Sakramentu Bierzmowania

Uwaga!

*gwiazdka oznacza obecność obowiązkową

Na środę 5 kwietnia, wszyscy kandydaci znają na pamięć dialog z biskupem „pragniemy, aby Duch Św. (…)”. – (znajdziemy w indeksie!)

Informacje, bądź zmiany informacji będą podawane na bieżąco podczas spotkań. Obecność obowiązkowa!

Spotkania w małych grupach dla kl. 8
Szczegóły na tablicy ogłoszeń

Każdy I Piątek miesiąca: godz. 15.30 Spowiedź święta
                                                 15:45 Nabożeństwo wynagradzające NSPJ
                                                 16.00 Msza święta

Nabożeństwa okresowe: (obecnie Roraty)

Spotkania w małych grupach obowiązkowe dla klas 8 

Informacje dotyczące spotkania w małych grupach dla klas ósmych.

Spotkania w małych grupach odbywają się raz w miesiącu, według ustalonego porządku. Terminy podane obowiązują od czerwca 2023 do kwietnia 2024. Animator grupy może zmienić termin spotkania, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. Lista z podziałem na grupy dostępna na tablicy ogłoszeń obok biblioteki parafialnej (wejście od podwórka). Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na następny rok. Usprawiedliwienie nieobecności, podpisane przez rodzica, należy dostarczyć księdzu w ciągu najbliższych 7 dni. Początek spotkania w kaplicy o. Pio.

 

 

ZAPISY ! (w roku 2023 nie prowadzimy zapisów)
 • Zapisu dokonujemy w kancelarii parafialnej, poprzez podanie imienia i nazwiska kandydata oraz podanie numeru telefonu do rodzica (do 16 września 2024). W kancelarii parafialnej należy poprosić o deklarację.

 • Następnie oczekujemy na telefon z kancelarii parafialnej. Podczas rozmowy telefonicznej zaprosimy kandydata wraz z rodzicem na wstępną katechezę/rozmowę podczas której kandydat otrzyma indeks i zostanie włączony do grona przygotowującej się młodzieży.

 • Na umówioną rozmowę zabieramy ze sobą:

   

  1. Wypełnioną kartę zgłoszeniową (deklarację)

  2. Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią Przemienienia Pańskiego w Łukowie, rodzice dostarczają, wraz z kartą zgłoszeniową, ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka z parafii, w której odbył się Chrzest św.

 • Młodzież spoza naszej parafii może wziąć udział w przygotowaniu do bierzmowania tylko w wyjątkowych przypadkach (!), rozpatrywanych indywidualnie, jeśli dostarczą wraz z kartą zgłoszeniową POZWOLENIE uczestniczenia w przygotowaniu od proboszcza ze swojej parafii oraz, pod koniec przygotowania, OPINIĘ od swojego katechety.

 • Pytania dotyczące procesu przygotowania kierujemy osobiście do ks. Michała bądź drogą mailową michalmiszkurka30@gmail.com

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W ŁUKOWIE

 1. Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba ochrzczona i wierząca w Boga, praktykująca wiarę systematycznie (niedzielna Eucharystia, Spowiedź, Komunia święta, codzienna modlitwa, udział
  w rekolekcjach itp.),
  żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział
  w spotkaniach formacyjnych.

 2. Obecność na niedzielnej Eucharystii jest obowiązkowa! Każdy kandydat pragnący przystąpić do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej powinien rozumieć jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego. W trakcie dwuletniego cyklu przygotowania, dopuszcza się maksymalnie 5 nieusprawiedliwionych nieobecności.

 3. Pomocą w systematycznym udziale we Mszy św. i innych celebracjach jest indeks, który kandydat powinien podpisać, szanować i mieć przy sobie zawsze wtedy, gdy wybiera się do kościoła. Oprócz niedzielnych Eucharystii kandydaci gromadzą się na Mszę św. w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00. Tego dnia, od godz. 15:30 będzie także okazja do comiesięcznej spowiedzi.

 4. Podstawową platformą przygotowania kandydatów do bierzmowania jest regularny i aktywny udział w spotkaniach formacyjnych. Będą się one odbywały w świątyni, w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz.16:00.Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na następny rok. Usprawiedliwienie nieobecności, podpisane przez rodzica, należy dostarczyć księdzu w ciągu najbliższych 7 dni.

 5. Kandydata obowiązuje systematyczny i zaangażowany udział w katechezie szkolnej. Uczeń powinien mieć na półrocze z religii najniżej ocenę dostateczną. Niższa ocena oznacza przełożenie przygotowania na następny rok. Jednym z kryteriów dopuszczenia do tzw. „egzaminu kurialnego” będzie opinia katechety.

 6. Ocena zachowania kandydata w szkole powinna być co najmniej poprawna. Brak właściwego świadectwa chrześcijańskiego życia nie tylko w parafii, ale także w szkole, rodzinie czy na ulicy oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieodpowiednie zachowanie podczas spotkań (rozmowy, śmiech, przepychanie, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) będzie odczytywane jako niedojrzałość kandydata. Będzie on wówczas zmuszony opuścić zgromadzenie, a jego eksmisja zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

 7. Źródłem przygotowania intelektualnego kandydatów jest przede wszystkim Pismo Święte i Katechizm(do nabycia w Kancelarii parafialnej). Wiedza na temat sakramentu bierzmowania, znajomość pytań katechizmowych i pacierza oraz lektura Ewangelii według św. Łukasza będzie sprawdzana podczas kolejnych egzaminów cząstkowych.

 8. Ponieważ bierzmowanie pozostaje w ścisłym związku z sakramentem Chrztu św. i jest jego pogłębieniem, dlatego też kandydat nie wybiera sobie nowego imienia, ale poznaje życiorys i naśladuje w życiu swojego świętego Patrona, którego imię nosi. Jeżeli zaś nie ma świętego Patrona, wówczas może wybrać nowe imię, po konsultacji z księdzem.

 9. Świadkiem w czasie udzielania sakramentu bierzmowania powinien być rodzic chrzestny tej samej płci, co kandydat. Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego. W żadnym wypadku nie może tej funkcji pełnić kolega czy koleżanka! Nie może tej funkcji pełnić również osoba, która nie może przystąpić do spowiedzi św.

 10. Terminy spotkań w małych grupach, spotkań indywidualnych dla uczniów klas 8 i starszych będą podawane w ogłoszeniach podczas spotkań organizowanych w pierwsze piątki miesiąca oraz na stronie internetowej.

 11. Nieobecność na spotkaniach w I Piątki miesiąca oraz w małych grupach, spowoduje iż kandydat przystąpi do bierzmowania w kolejnym rok.