Aby podkreślić znaczenie czasu Wielkanocnego w Kościele, w naszej Parafii rozpoczynamy
nabożeństwo Drogi Światła. Będzie ono odprawiane w każdy piątek w okresie Wielkanocnym o godzinie 19:00. Rozważając poszczególne stacje, będziemy trwać ze Zmartwychwstałym Chrystusem w spotkaniach z uczniami, co ma służyć przeżywaniu tajemnic paschalnych. Na nabożeństwo Drogi Światła przynosimy lampiony.
Nazwy stacji Drogi Światła:
Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha