Koinonia Jan Chrzciciel w Łukowie jest częścią Wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel istniejącej w wielu krajach świata. Duchowość Wspólnoty wyrażają trzy słowa – Kerygmat, Charyzmat, Wspólnota. Kerygmat – oznacza, że chcemy głosić Jezusa, jako jedynego Pana i Zbawiciela.

Charyzmat – głoszenie Dobrej Nowiny Bóg potwierdza znakami i cudami.
Wspólnota – aby człowiek mógł wzrastać potrzebuje Kościoła, którego cząstką jest wspólnota.

To tu umacniamy się w wierze i miłości.

Wspólnota łukowska istnieje od 1991 r.  Od października 1997 r. jesteśmy częścią Koinonii Jan Chrzciciel. Naszym powołaniem jest realizacja misji Jana Chrzciciela, wskazywanie na Jezusa „oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, idźcie za Nim!”. Nakaz ewangelizacji realizujemy przede wszystkim przez Domy Modlitwy, które są „siecią do połowu”. oraz Spotkania Modlitewne które odbywają się w niedziele o godz. 17 w naszej sali nad Księgarnią Jana Chrzciciela. Prowadzimy też kursy ewangelizacyjne – Filip, Alpha- dla młodzieży i dla dorosłych. Od kilkunastu lat pracujemy z dziećmi organizując Festyny Rodzinne, zajęcia wakacyjne i feryjne. Otwieramy się również na ludzi chorych, zagubionych, potrzebujących wsparcia, modlitwy- prowadzimy modlitwę wstawienniczą oraz spotkania „JEZUS uzdrawia!”

Od 2008 r. jesteśmy wspólnotą działającą przy parafii Przemienienia Pańskiego, na terenie której znajduje się nasza sala spotkań i Księgarnia Jana Chrzciciela.

Posiadamy osobowość prawną jako Fundacja Jana Chrzciciela w Łukowie z siedzibą przy ul. Dmocha 8/2. KRS 0000094068

Nasza strona internetowa: http://www.lukow.koinoniagb.pl