Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej

„Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny…”
o. J. Kentenich, Z listu do Dzieła Rodzin,
Santa Maria, Brazylia w 1948 r.

HISTORIA APOSTOLATU

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej ma swój początek w połowie ubiegłego wieku w Brazylii.

W dniu 10 września 1950 roku siostra M. Teresinha Gobbo przekazała Janowi Pozzobon, jeden z obrazów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z prośbą, by zanosił go do rodzin oraz odmawiał z nimi różaniec. Inicjatywa ta – peregrynacja obrazu MTA – była wkładem Ruchu Szensztackiego z Brazylii w trwający w tamtejszym Kościele Rok Święty. Pozzobon pielgrzymował z tym obrazem przez 35 lat, odwiedzając rodziny, szkoły, szpitale, więzienia oraz parafie. Droga, którą przebył pieszo z obrazem MTA wyniosła ponad 140.000 km.

Od roku 1959 rozpowszechniła się oryginalna forma peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej umieszczanego odtąd w małych kapliczkach o jednakowym kształcie, które w swej symbolicznej wymowie nawiązywały do sanktuarium szensztackiego. W ten sposób powstał w Ruchu Szensztackim prąd sanktuariów pielgrzymujących.

Ta forma peregrynacji objęła swoim zasięgiem wiele pojedynczych osób oraz całe rodziny, które utworzyły stałe kręgi systematycznie nawiedzane przez obraz Matki Bożej w sanktuarium pielgrzymującym.

SŁUGA BOŻY JAN POZZOBON

Jan Luis Pozzobon (1904-1985) Brazylijczyk, ojciec wielodzietnej rodziny, z zawodu kupiec. Stał się inicjatorem peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Pozzobon był człowiekiem modlitwy, cechowała go miłość bliźniego, społeczne i apostolskie zaangażowanie, wierność swojej rodzinie i wierność o. Kentenichowi, założycielowi Ruchu Szensztackiego. Sam osobiście nazywał siebie małym uczniem o. Kentenicha. Wierzył, że Pan Bóg działa przez Maryję z Sanktuarium.

Miłość do Matki Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu przynaglała go, aby swoje siły, czas, trudności, wyrzeczenia, jak również całe swoje życie poświęcić dla Apostolatu Pielgrzymującej Matki. Jan Pozzobon pomagał biednym i bezdomnym. Aby dać im schronienie, otworzył dla nich w Santa Maria specjalny dom. Troszczył się o wzrost wiary chrześcijańskiej tych ludzi, pomagając im w ten sposób uwierzyć w ludzką godność. Nie opodal domu dla biednych wzniesiono kapliczkę, na której wypisano słowa streszczające jego życie: „ŻYĆ I ŻYCIA UCZYĆ”. W modlitwie poświęcenia z dnia 8 grudnia1983 roku, Pozzobon umieścił następujące słowa: Niech peregrynacja obrazu MTA i związane z nią odmawianie różańca stanie się błogosławieństwem dla Kościoła i rozszerzy się po całym świecie.

Z czasem peregrynacja nabrała międzynarodowego charakteru. Jan Pozzobon swoim ideałem żył heroicznie. Miłość do powierzonego mu posłannictwa inspirowała go, by każdego dnia na nowo zaofiarować Bogu swoje życie. Zmarł 27 czerwca 1985 roku. Rankiem tego dnia, idąc do sanktuarium został potrącony przez samochód ciężarowy. Wkrótce potem nastąpiła śmierć. Tak wypełniły się słowa, które często powtarzał:

Gdy pewnego dnia znajdziecie mnie nieżywego na skraju drogi, wiedzcie, że umarłem z radością. Do miejsca jego śmierci w Santa Maria pielgrzymuje wielu ludzi. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24). Peregrynacja obrazu MTA w pielgrzymującym sanktuarium rozprzestrzenia się coraz bardziej po całym świecie. Wiele osób zwraca się do Jana Pozzobon w swoich intencjach i zostają wysłuchani. 12 grudnia 1995 roku otwarty został jego proces beatyfikacyjny.

IDEA PROJEKTU I CELE APOSTOLATU

Idea projektu Pielgrzymującej Matki Bożej jest wyrosłą z potrzeb czasu metodą pastoralną, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i oddziaływującą na życie współczesnych ludzi.
Rozwinęła się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), a wraz z rozwojem Ruchu rozprzestrzeniła się na całym świecie. Poprzez peregrynację obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dociera do szerokich kręgów osób, do rodzin, szkół, szpitali czy też różnych instytucji. W ten sposób Matka Boża przedłuża niejako swoje działanie z sanktuarium szensztackiego i jako Wielki Misjonarz przemierza współczesny świat. Peregrynacja jest oryginalną formą urzeczywistnienia ewangelizacyjnej misji Kościoła.

CELE APOSTOLSKIE

Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej, odpowiadają na potrzeby czasu i wydają się skutecznie trafiać w potrzeby współczesnego człowieka. Można je opisać następująco:

 • Apostolat wprowadza ludzi w kontakt z Chrystusem i Matką Bożą. Maryja, nawiedzając poszczególne rodziny wychowuje jej członków do pełni życia chrześcijańskiego.
 • Duch, który ożywia peregrynację, zwłaszcza tych, którzy są za nią odpowiedzialni jest duchem przymierza miłości, ufnego, z pomocą Matki Bożej dążenia do świętości.
 • Peregrynacja jest konkretnym wkładem w ewangelizację współczesnego świata oraz w odnowę społeczeństwa.
 • Peregrynacja obrazu MTA łączy się z odmawianiem modlitwy różańcowej, która pomaga wzrastać w świat wiary oraz żyć w obecności Maryi i Jej Syna.
 • Matka Boża Trzykroć Przedziwna, nawiedzając w swym obrazie rodziny, pobudza ich do coraz głębszego życia sakramentalnego oraz do odkrycia wartości Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Peregrynacja obrazu MTA jest wkładem Ruchu Szensztackiego w urzeczywistnianie ewangelizacyjnej misji Kościoła.

JAK ZAŁOŻYĆ NOWY KRĄG?

Powstanie nowego Kręgu, można określić następującymi krokami:

 1. Osoba, która chciałaby przystąpić do kręgu modlitewnego Matki Bożej Pielgrzymującej powinna skontaktować się z koordynatorem bądź księdzem proboszczem.
 2. Rozpoczęcie peregrynacji ma uroczystą, modlitewną formę, z poświęceniem Obrazu i rozesłaniem go przez ks. Proboszcza.
 3. Obraz powinien przynajmniej raz w miesiącu być u każdego członka kręgu lub rodziny.
 4. Przez kolejne miesiące Matka Boża, odwiedzając członków Kręgu, „spotyka się” także z innymi ludźmi.
 5. Cztery razy w roku ukazuje się BIULETYN INFORMACYJNY KRĘGÓW, który jest przekazywany z Sekretariatu Krajowego członkom kręgu przez osobę odpowiedzialną.
 6. Aby, apostolat mógł się rozwijać i ubogacać nasze życie, potrzebna jest wymiana świadectw działania naszej Matki. Ona jest wielką Misjonarką! Dlatego wysyłamy do sekretariatu świadectwa, zdjęcia, i krótkie sprawozdania ze spotkań do sekretariatu. Idealnie, gdyby to było raz na kwartał. Warto też umieszczać piękniejsze świadectwa w gazetkach parafialnych. Najważniejsze informacje i świadectwa znajdziesz na stronie: www.szensztat.pl – inicjatywy.
 7. Istotnym zwyczajem Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej stało się uczestniczenie raz w miesiącu we wspólnej Mszy św. W naszej Parafii jest to 18. dzień każdego miesiąca o godz. 18.00. Jest to okazja do wzajemnie integracji, wspólnej modlitwy, polecenia Bogu przez ręce Matki Bożej rodzin należących do kręgu, środowisk w których żyją. Po Eucharystii może odbyć się wspólne spotkanie, podzielenie się doświadczeniami, nowymi inicjatywami.
 8. W peregrynację włączają się często Koła Żywego Różańca, Legion Maryi, członkowie parafialnych Kół Caritas, członkowie różnych Ruchów Katolickich. Pielgrzymująca MTA zapraszana jest do szpitali, przedszkoli, szkół, domów akademickich… Pielgrzymujący wizerunek nawiedza często osoby samotne i opuszczone.

Jeśli czujesz, że powinieneś zaangażować się w taką formę apostolatu dla nowej ewangelizacji swojego środowiska, a tym samym naszej Ojczyzny i Europy, zadzwoń lub napisz: tel. 696-447-071, e-mail: dorotasojka@interia.pl

W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii od września 2013r istnieje wspólnota Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej. Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz, a koordynatorem pani Dorota Sójka.

Obecnie funkcjonuje 8 kręgów Maryjnych, zrzeszających 110 rodzin.

Krąg I – Koordynator – Dorota Sójka
Krąg II – Koordynator – Hanna Zarzycka
Krąg III – Koordynator – Agnieszka Oziębło
Krąg IV – Koordynator – Wiesława Dyszpit
Krąg V – Koordynator – Halina Kowalczyk
Krąg VI – Koordynator – Zofia Mościcka
Krąg VII – Koordynator – Alicja Kopeć
Krąg VIII – Koordynator – Halina Kowalczyk

Jan Paweł II o Pielgrzymującej Matce Bożej Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II, tak mówił o peregrynacji – nowym nawiedzeniu i strategicznym znaczeniu tej formy apostolatu:

„Wysiłki Szensztatu są w szczególny sposób skierowane do rodzin jako podstawowych komórek Kościoła i społeczeństwa. Idąc za radą waszego założyciela, udzielacie Krzyżowi i obrazowi Maryi szczególnego miejsca w waszych domach, tak, że stają się sanktuariami domowymi Kościoła (Familiaris consortio 55), gdzie Maryja działa jako Matka i Wychowawczyni. W ten więc sposób Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako Pielgrzymująca Matka Boga, żeby mogli doświadczyć Jej matczynej pomocy i miłości. Nasz Kościół potrzebuje ożywienia wiary i apostolskiego działania. To zaangażowanie łączy wiele kościelnych wspólnot i ruchów duchowych, które Duch Boży wzbudził u progu trzeciego tysiąclecia. Są one odpowiedzią Opatrzności na wiele wyzwań naszych czasów”.

Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 9.09.2004 r.


Kapliczki parafii w Łukowie i ich opiekunowie

Kapliczka 0717
Dorota Sójka
ul. Komisji Edukacji Narodowej 41
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0742
Agnieszka Oziębło
ul. Stodolna 20/32
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0745
Hanna Zarzycka
ul. Zapowiednik 37
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0761
Wiesława Dyszpit
Gołaszyn 142 C
21-400 Łuków

Kapliczka 0762
Halina Kowalczyk
Ul. Komisji Edukacji Narodowej 17
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0784
Zofia Mościcka
ul. Wojska Polskiego 21
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0785
Alicja Kopeć
ul. Makowa
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0786
Halina Kowalczyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 17
21-400 Łuków

Kapliczka 0787
Grażyna Przeździak
Biardy 27
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0829
Halina Kowalczyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 17
21-400 Łuków

Kapliczka 0830
Elżbieta Celińska
ul. Armii Ludowej 14
21-400 ŁUKÓW

Kapliczka 0681
Barbara Celińska
Gołaszyn 52D
21- 400 Łuków

Kapliczka 0665
Ewa Tokarz
Biardy 8A
21-400 Łuków