Droga Neokatechumenalna poświęcona jest „formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży”.

HISTORIA

Została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i Mario Pezzim w 1964, w czasach rządów gen. Franco. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, który podkreślał potrzebę odpowiedzi Kościoła na zmiany społeczne XIX i XX wieku, w szczególności na sekularyzację, ze szczególną troską poprzez tworzenie wspólnot i powrót do nauczania wczesnego chrześcijaństwa.

W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.

Statut Drogi Neokatechumenalnej został ostatecznie zatwierdzony 11.05.2008r. przez Papieską Rade ds. Świeckich.

Zgodnie ze Statutem jest to zespół dóbr duchowych, realizowany w Kościele Katolickim, na który składają się:

1. Neokatechumenat– czyli katechumenat pochrzcielny dla osób dorosłych. Jest on narzędziem służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Obejmuje on katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne, rozwinięte według trzech faz wtajemniczenia chrześcijańskiego: Prekatechumenat, Katechumenat i Wybranie, podzielone na etapy odmierzane „przejściami” z odpowiednimi celebracjami. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach życia chrześcijańskiego uwydatnionych przez Sobór Watykański II: Słowie Bożym, Liturgii i Wspólności.

2. Stałe wychowanie wiary – czyli życie wspólnoty wiernych w parafii po zakończeniu Neokatechumenatu

3. Katechumenat chrzcielny – katechumenat dla nieochrzczonych osób dorosłych

4. Służba katechezie – włączenie wspólnoty wiernych w działalność misyjną Kościoła Katolickiego

Inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej od początku podkreślali znaczenie posłuszeństwa Kościołowi, wyrażanego w praktyce poprzez posłuszeństwo Papieżowi oraz biskupom lokalnym, których zgoda jest warunkiem rozpoczęcia głoszenia katechez w danej diecezji. Wszelkie szczegóły dotyczące treści katechez, poszczególnych etapów Drogi Neokatechumenalnej, form celebracji liturgii – są szczegółowo uzgadniane z Papieżem oraz odpowiednimi kongregacjami (ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ds. Doktryny Wiary itd.) – i zapisywane w oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Dokumenty te to w szczególności Statut Drogi Neokatechumenalnej oraz Dyrektorium Katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej.

W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii istnieją dwie wspólnoty neokatechumenalne. Prezbiterem wspólnoty – zgodnie ze zwyczajem Drogi – jest ks. Proboszcz.

Formacja Drogi Neokatechumenalnej opiera się na tzw. trójnogu:

  1. Wspólnota
  2. Liturgia
  3. Słowo Boże

Każda ze wspólnot spotyka się raz w tygodniu na Liturgii Bożego Słowa oraz w soboty na wieczornej Eucharystii.