Drodzy Parafianie!

 

Przeżywamy Adwent, który przygotowuje nas z jednej strony na przeżycie Świąt Narodzenia Pańskiego, a z drugiej na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Tegoroczny Adwent wpisuje się w trwającą od wielu miesięcy pandemię koronawirusa. Obserwując i może nawet doświadczając osobiście choroby oraz cierpienia, a także różnego rodzaju ograniczeń, wielu z nas odczuwa lęk i niepewność. Jednak jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do nadziei zakorzenionej w Chrystusie, który wciąż kieruje do nas słowa: ,,Nie lękajcie się” i ,,Jam zwyciężył świat”. Dlatego modlimy się z ufnością kierując do Boga błaganie o rychłe ustanie epidemii i o to, abyśmy mogli jak najszybciej powrócić bez przeszkód i ograniczeń do codziennych obowiązków, do kościołów, szkół, uczelni, a przede wszystkim do spotkań rodzinnych, które są przecież tak bardzo ważne i potrzebne.

Zastanawiamy się również nad tym, w jakim wymiarze – w zależności od sytuacji epidemicznej – będziemy przeżywać zbliżającą się Wigilię i Święta Bożego Narodzenia, a także coroczną wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda w liście pasterskim na pierwszą niedzielę Adwentu napisał m. in.  „Jeżeli tylko pozwolą na to warunki to zachęcam księży i wiernych, aby odbyła się wizyta duszpasterska. Myślę, że w tym trudnym czasie szczególnie potrzeba wspólnej modlitwy, pobłogosławienia naszych domów, spotkania z duszpasterzem i rozmowy z nim na tak wiele tematów, które pojawiły się w ostatnim czasie”. Jako Wasz Proboszcz wraz z Księżmi posługującymi w naszej parafii chcielibyśmy – jeżeli tylko to będzie możliwe – tak jak każdego roku odwiedzić Waszą Rodzinę, by przynieść Boże błogosławieństwo, wspólnie pomodlić się i porozmawiać z Wami.

Tradycyjnie przy okazji kolędy składane są ofiary na funkcjonowanie naszej parafii i podejmowane inwestycje. Z serca pragnę podziękować Wam za nieustaną troskę o naszą wspólnotę parafialną, za każdą ofiarę składaną – szczególnie w czasie pandemii koronawirusa – zarówno na tacę, przekazywaną przy innej okazji lub wpłaconą na konto parafialne. To dzięki tym ofiarom w ostatnim roku udało się przeprowadzić częściowy remont organów, odnowiono pięć salek przeznaczonych na spotkania wspólnot, wyremontowano dwa pomieszczenia na plebanii, wymieniono oświetlenie w kościele i w kaplicy. Ponadto uposażono kancelarię i poradnię rodzinną w nowoczesny sprzęt multimedialny i informatyczny.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie z Członkami Rady Parafialnej chciałbym, aby tegoroczne ofiary kolędowe zostały w głównej mierze przeznaczone na realizację zaplanowanych prac, a wśród nich na wymianę schodów przy głównym wejściu do kościoła na nowe – granitowe.

 Ufam, że wspólnym wysiłkiem, w duchu odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, uda nam się z Bożym błogosławieństwem i wsparciem Was wszystkich zrealizować te zamierzenia. Dlatego już dziś składam serdeczne Bóg zapłać za dar Waszego serca i każdą ofiarę złożoną podczas kolędy, przekazaną w innym czasie w zakrystii czy kancelarii parafialnej, lub przesłaną na konto parafialne
o numerze 98 9204 0001 0022 3988 2000 0010.

Zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy – z powodu choroby, kwarantanny, lęku przed zarażeniem lub z innych ważnych powodów – będą mogli przyjąć nas z wizytą duszpasterską, jak to bywało w minionych latach. Pragnę zapewnić, że przyjmiemy taką decyzję ze zrozumieniem, szczególnie otaczając Was naszą modlitwą i wsparciem duchowym. Zachęcam do trwania w duchowej łączności ze wspólnotą parafialną, a także zapoznania się z przekazanym folderem diecezjalnym i do odmawiania dołączonej modlitwy za wstawiennictwem św. Rocha o ustanie epidemii.

Na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego wraz z moimi najbliższymi współpracownikami pragnę życzyć Bożego błogosławieństwa, odwagi i cierpliwości w tym trudnym czasie pandemii oraz wrażliwości serca, aby dostrzec Boga obecnego w drugim człowieku. Niech Bóg napełni nas pokojem, który pozwoli ugasić spory i nauczy nas przebaczać w codziennym życiu.

Pozdrawiamy Was i błogosławimy

Wasz proboszcz ks. Jerzy Cąkała wraz ze wszystkimi duszpasterzami.