Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.

W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 1 sierpnia do 15 sierpnia:

 1. Będzie – w miarę możliwości – codziennie uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
 2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
 3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
 4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma
 5. Przekaże swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki
  można to uczynić:

  • korzystając z formularza, który prześle je wprost do kierownictwa pielgrzymki
  • wręczając ją swoim duszpasterzom, ewentualnie komuś, kto idzie na Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie.
  • wkładając do koperty i wysyłając na adres
   Piesza Pielgrzymka Podlaska, ul. Brzeska 37, 08-110 Siedlce

Jeżeli ktoś zdecyduje się wspomóc Pielgrzymkę finansowo (nie jest to jakikolwiek warunek uczestnictwa w Duchowym Pielgrzymowaniu, a jedynie dobrowolna ofiara), pieniądze można przesłać na konto:

67 1240 2685 1111 0010 7394 6970
Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę
ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce