HISTORIA

Ruch Światło-Życie ma swoje korzenie w nauce Soboru Watykańskiego II. Został założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zadanie, jakie postawił przed ruchem jego założyciel, to być ruchem odnowy w Kościele. Początki Ruchu Światło-Życie sięgają roku 1954, kiedy to jego założyciel po raz pierwszy zorganizował oazę wakacyjną.

Również w naszej parafii ruch ma bardzo bogatą historię. Prekursorem tego typu duszpasterstwa był ówczesny wikariusz – ks. Marek Boruc, późniejszy moderator diecezjalny. Oaza bardzo głęboko przeniknęła naszą wspólnotę parafialną. Od wielu lat oaza w naszej parafii przyciąga bardzo dużo dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczestniczą w Domowym Kościele.

W NASZEJ PARAFII

Obecnie w naszej parafii funkcjonują małe grupy formacyjne. Funkcję moderatora parafialnego w naszej parafii sprawuje ks. Michał Miszkurka. Wszyscy oazowicze spotykają się w każdy piątek o godz. 18.00 na wspólnej Eucharystii, po której odbywa się odprawa animatorów, gdzie omawiane są wszystkie bieżące sprawy. Członkowie Ruchu Światło-Życie oczywiście przygotowują oprawę liturgiczną tej Mszy świętej. Oprócz tego każdy oazowicz uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w swojej małej grupie.

ZADANIA

W ramach Ruchu Światło – Życie w naszej parafii działają cztery Diakonie:

Mają one swoje konkretne zadania i starają się je jak najsumienniej wypełniać.

Jeżeli ktoś z Was, którzy czytacie ten tekst chciałby zostać członkiem Oazy, to serdecznie zapraszamy. Dla każdego znajdzie się miejsce. Może droga Ruchu Światło-Życie okaże się Twoją drogą do świętości.

Zachęcamy do odwiedzin facebooka diecezjalnego Ruchu Światło-Życie

oraz

strony internetowej diecezjalnego Ruchu Światło-Życie