W poniedziałek 23 września członkowie GRUPY ŚW. OJCA PIO uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej dziękując za 15 lat istnienia grupy w naszej parafii. Mszy świętej przewodniczył Ojciec Roman Rusek OFMCap, krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio. Mszę Święta koncelebrowali kapłani pracujący w naszej parafii, którzy opiekowali się Grupą Św. Ojca Pio.

„Grupy Modlitwy św. o. Pio” są jednym z wielu owoców jego gorliwej, kapłańskiej działalności. Wiernym, którzy bardzo licznie przychodzili do niego ze swoimi troskami i kłopotami, święty wciąż radził, by się modlili. Jak mówił: „Módl się, ufaj i nie przejmuj się”. Modlitwa była jakby złotą nicią jego nauczania, ale także mądrością jego osobistego życia zakonnego i kapłańskiego. Św. Ojciec Pio żył modlitwą w klasztornej celi i przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich spotkaniach z wiernymi. Z czasem powstała spontaniczna potrzeba modlitwy wspólnej. Pierwsze grupy modlitwy powstały w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie.

O. Pio zaapelował do swoich duchowych synów i córek: „Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo św. żyjąc nim. Przystępujcie do Komunii św. i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bo modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boże Serce.”
I tym sposobem bardzo szybko zaczęły powstawać pierwsze Grupy Modlitwy Ojca Pio zgodnie z wezwaniem Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich”.

Wierni, którzy tworzą Grupy, jak mówił Ojciec Pio powinni: „przede wszystkim się modlić i zachęcać przyjaciół i znajomych do modlitwy”. Jak mówił: „Dzisiejsze społeczeństwo nie modli się dlatego idzie w rozsypkę … ogień ogarnia świat!”. Widzimy bardzo wyraźnie, że choć słowa te zostały wypowiedziane ponad 60 lat temu, są aktualne niestety także w naszych czasach, w społeczeństwach na całym świecie, w Polsce, w naszych rodzinach. Brakuje modlitwy, brakuje zgiętych kolan by to na nich wypraszać u Boga potrzebne łaski i Jego błogosławieństwo. I dlatego ogień grzechu ogarnia nasze wspólnoty, ogień grzechu pali to, co dobre a pozostawia zgliszcza.

O tej prawdzie chcemy sobie przypomnieć świętując dziś 15- to lecie obecności duchowości o. Pio w naszej łukowskiej parafii. A jednocześnie pragniemy zachęcić do przynależności do Grupy Modlitwy by wspólnie, modlitwą gasić ogień zła i grzechu jaki rozlewa się wokół nas. Zapraszamy do naszej wspólnoty, by nie zabrakło na łukowskiej ziemi współpracownikó w Pana Boga w ratowaniu ludzi od zgnilizny zła i zaprowadzaniu pokoju, miłości i dobra wokół siebie.

Obecnie spotkania Grupy Modlitwy św. Ojca Pio odbywają się 23 dnia każdego miesiąca. O 17. 30 jest adoracja Najświętszego Sakramentu, później Msza św. z homilią a następnie, już w kaplicy, przylegającej do kościoła, odbywa się spotkanie modlitewno-formacyjne na zakończenie którego zawsze oddajemy cześć relikwiom naszego Patrona.

Grupa Modlitwy św. o . Pio naszej parafii podejmuje różnorakie dzieła i formy aktywności. Pierwszą z nich jest zawsze modlitwa. Jest to wartość, której nie da się zmierzyć czy zważyć ale wierzymy, że jest ona miła Bogu. I dlatego też każdego dnia obejmujemy nią i wypraszamy potrzebne łaski dla całego świata, Kościoła powszechnego, Ojczyzny, naszej parafii i naszych rodzin. Ponadto staramy się odwiedzać chorych, wspierając ich rozmową, wspólną modlitwą czy pomocą w codziennych obowiązkach. Pozyskujemy także żywność dla osób potrzebujących do punktu charytatywnego działającego w ramach Grupy Modlitwy. Troszczymy się również o zewnętrzny wygląd świątyni parafialnej. W każdy sobotni poranek bezinteresownie podejmujemy posługę sprzątania kaplicy i przylegających do kościoła korytarzy.

Inicjatorem i założycielem Grupy Modlitwy św. o. Pio w naszej wspólnocie parafialnej był obecny proboszcz parafii Hańsk, ks. Sławomir Brodawka.Możemy powiedzieć, że to on, idąc za bożym natchnieniem, w ziemię łukowskiej kolegiaty posadził sadzonkę o nazwie Grupa Modlitwy św. ojca Pio.

Kolejnym kapłanem, który pełnił funkcję asystenta duchowego Grupy był: ks. Wojciech Kułak. To dzięki jego staraniom sprowadzono do parafii relikwie i figurę świętego. W kolejnych latach opiekę duchową nad Grupą pełnili ks. Franciszek Klebaniuk, ks. Paweł Padysz, ks. Arkadiusz Bylinka. Aktualnie asystentem grupy i jej opiekunem jest Ks. Robert Ponikowski

Jest nam bardzo przyjemnie, że wspomniani kapłani odpowiedzieli na nasze zaproszenie i dzisiaj są z nami a za chwilę będą sprawować Eucharystię. Włączamy się we wspólną modlitwę dziękczynienia Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar św. o. Pio i jego duchowości, tak żywo obecnej w naszej parafii. Naszą modlitwą obejmijmy wszystkich członków Grupy Modlitwy, kapłanów i sympatyków. Polećmy Bogu zmarłych, którzy przynależeli do Grupy. Prośmy o nowe powołania do naszej wspólnoty modlitewnej, o gorliwe serca i umysły, które się zaangażują w to wspólne, piękne dzieło, któremu na imię Grupa Modlitwy św. o. Pio.