Proszę rodziców o dostarczenie do kancelarii parafialnej danych swoich dzieci: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców, nr tel. kontaktowego, data urodzenia, adres zamieszkania, parafia. Jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii niż tutejsza, proszę o dostarczenie metryki chrztu. Będę wdzięczny, gdy ww. dane zostaną dostarczone do końca października br.

Jeżeli dziecko należy do innej parafii niż Przemienienia Pańskiego lub NMP Matki Kościoła w Łukowie, wówczas należy dostarczyć zgodę od swojego księdza proboszcza na przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. w naszej parafii.

Proszę o nabycie w kancelarii parafialnej materiałów przygotowujących do I Komunii Świętej.  Koszt to 10 zł.

Zgodnie z dekretem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczącym przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej przygotowanie to należy prowadzić we wszystkich parafiach przy pomocy programu „Idziemy do Ciebie, Jezu” i podręczników wydanych przez Wydawnictwo Unitas.

Przygotowanie do przyjęcia powyższych sakramentów rozpoczyna się w I klasie szkoły podstawowej i trwa trzy lata, według programu:

Klasa I. Spotykamy Jezusa w kościele parafialnym

Klasa II. Spotykamy Jezusa we wspólnocie Kościoła

Klasa III. Spotykamy Jezusa w dwóch ważnych sakramentach świętych

Natomiast klasa IV szkoły podstawowej to czas umacniania więzi z Chrystusem „Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym”

Zapraszamy dzieci i rodziców z tych klas na spotkania według następującego harmonogramu:

03.03.2024         klasa III rodzice i dzieci

10.03                    klasa II rodzice i dzieci

17.03                     klasa I rodzice i dzieci

24.03                    klasa IV rodzice i dzieci

 

14.04                     klasa III rodzice i dzieci

21.04                     klasa II rodzice i dzieci

28.04                    klasa I rodzice i dzieci

Spotkania odbywają się w niedziele po Mszy św. o godz. 12.00

 

Spotkania dla dzieci i rodziców klas III:

z SP4                                                                              spoza SP4

22.04 poniedziałek godz. 16.00                                       24.04 środa godz. 16.30

25.04 czwartek godz. 16.00                                            26.04 piątek godz. 16.30

06.05 poniedziałek godz. 16.00                                       08.05 środa godz. 16.30

09.05 czwartek godz. 16.00                                            10.05 piątek godz. 16.30

13.05 poniedziałek godz. 16.00                                       15.05 środa godz. 16.30

16.05 czwartek godz. 16.00

17.05   spowiedź wszystkich dzieci przed Pierwszą Komunią Św.         

 

19.05                    klasa IV rodzice i dzieci

od spotkania 19.05 do rocznicy I Komunii Świętej (czyli do 26.05), w tygodniu odbędą się  spotkania przygotowujące nas bezpośrednio do  właściwego i pięknego przeżycia uroczystości rocznicy I Komunii Świętej.

 

Data I Komunii Świętej: 18.05.2024 r. (sobota) o godz. 9:00 i 12:00

Na Mszy św. o godz. 9:00 sakrament Komunii św. będzie udzielony dzieciom spoza Szkoły Podstawowi nr.4

Na Mszy św. o godz. 12:00 sakrament Komunii św. będzie udzielony dzieciom ze Szkoły Podstawowi nr.4

Data rocznicy I Komunii Świętej: 26.05.2024 r. (niedziela) o godz. 12:00