Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu

 1. Akt urodzenia dziecka (tylko do wglądu)
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza naszą parafią. (W innych sytuacjach prosimy o kontakt z księdzem)
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania).
 4. Jeżeli chrzestni/a/y są z naszej parafii to muszą:
  jak najszybciej przybyć do kancelarii parafialnej na wstępną rozmowę!
  – odbyć przygotowanie do chrztu/nauki chrzcielne (patrz poniżej)
  – dostarczyć świadectwo bierzmowania (jeżeli bierzmowanie było udzielone poza naszą parafią).
  – dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii (jeżeli są w wieku szkolnym)
 5. wypełnić deklarację zgłoszeniową:

Rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci w naszej parafii bardzo prosimy o wcześniejsze pobranie z kancelarii parafialnej deklaracji zgłoszeniowej do sakramentu chrztu św.

Można to również zrobić bezpośrednio z tej strony. Deklarację w pliku PDF (Acrobat Reader) można pobrać, wydrukować i wypełnić ręcznie. Plik DOC (Microsoft Word) można wypełnić komputerowo, następnie wydrukować i przynieść do kancelarii.

6. z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest, w godzinach urzędowania kancelarii.


Terminy chrztów

DRUGA I CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA NA MSZY ŚW. O GODZ. 10.30   

WIELKANOC (31.03.2024) GODZ. 10.30
BOŻE NARODZENIE (25.12.2024) GODZ. 10.30

SOBOTA MSZA ŚW. O GODZ.18.00:
27.04.2024 / 25.05.2024 / 29.06.2024 / 27.07.2024 / 31.08.2024 / 28.09.2024 / 26.10.2024 / 30.11.2024 / 28.12.2024 /


 

Porządek katechez dla rodziców i chrzestnych
przed sakramentem chrztu dzieci w łukowskich parafiach

Na przygotowanie rodziców i chrzestnych składają się cztery katechezy.
Głoszone są w kolejne niedziele miesiąca.

Parafia Parafia

N.M.P. Matki Kościoła

Parafia

Przemienienia

Pańskiego

Parafia

Podwyższenia

Krzyża Świętego

Parafia

Brata Alberta

Godzina

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 10:30.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 13:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Miejsce katechez

W kościele

W czerwonym budynku przy plebanii.

W budynku poklasztornym.

W salce katechetycznej w budynku plebanii.

Miesiąc Październik 2023 Listopad 2023 Grudzień 2023 Styczeń 2024
Katecheza 1 1 X 5 XI 3 XII 7 I
Katecheza 2 8 X 12 XI 10 XII 14 I
Katecheza 3 15 X 19 XI 17 XII 21 I
Katecheza 4 22 X 26 XI 24 XII 28 I
Miesiąc Luty 2024 Marzec 2024 Kwiecień 2024 Maj 2024
Katecheza 1 4 II 3 III 7 IV 5 V
Katecheza 2 11 II 10 III 14 IV 12 V
Katecheza 3 18 II 17 III 21 IV 19 V
Katecheza 4 25 II 24 III 28 IV 26 V
Miesiąc Czerwiec 2024 Lipiec 2024 Sierpień 2024 Wrzesień 2024
Katecheza 1 2 VI 7 VII 4 VIII 1 IX
Katecheza 2 9 VI 14 VII 11 VIII 8 IX
Katecheza 3 16 VI 21 VII 18 VIII 15 IX
Katecheza 4 23 VI 28 VII 25 VIII 22 IX

 

 

 

 • Dbajmy o punktualność i szanujmy się nawzajem. Osoby, które przyjdą pod koniec katechezy (a czasem niestety się to zdarza) nie otrzymają zaświadczenia.
 • Zachęcamy do wysłuchania katechez jeszcze przed urodzeniem dziecka, by móc jak najpoważniej potraktować sakrament chrztu swego dziecka i już wcześniej się do niego przygotować.
 • Prosimy także, by odpowiednio wcześniej wybrać rodziców chrzestnych dla swego dziecka i poinformować ich o tym. Pozwoli im to również wysłuchać rzeczonych katechez oraz uniknąć sytuacji w której nie będą mogli uzyskać zaświadczenia do pełnienia ww. funkcji z powodu braku odpowiedniego przygotowania.
 • Obowiązek uczestnictwa w katechezach (w naszej bądź innej parafii) spoczywa także na tych naszych parafianach, którzy chcą pełnić funkcję rodzica chrzestnego poza naszą wspólnotą parafialną.

Chrzestni

Kto może pełnić funkcję rodzica chrzestnego?

Określa to prawo kościelne (kanoniczne). Mówi ono, że rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat;
 • przystąpiła do sakramentu bierzmowania;
 • jest praktykującym katolikiem a więc prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (Niestety zatem osoby żyjące w związkach niesakramentalnych takiej funkcji pełnić nie mogą);
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874);
 • mieszka obecnie na terenie naszej parafii.