Kolęda 2023/2024

Czwartek 28.12.2023
Od godz. 8.30

Turze Rogi – 4 księży (2 ks. Od Strzyżewa, 1 ks. od Zapowiednika, 1ks. od hydroforni)
Zapowiednik – (1 ks. od Łukowa i 1 ks. od wioski Turze Rogi).

Od godz. 16.00
os. Chącińskiego 3 – 3ks. (1ks od klatki pierwszej, drugiej, trzeciej i na koniec klatka czwarta)
os. Chącińskiego 4 – 3ks. (1ks od klatki pierwszej, drugiej, trzeciej i na koniec klatka czwarta)

Piątek 29.12.2023
Od godz. 8.30

Zimna Woda i Leśna – 4 ks. (2ks od Ławek, dwóch od Łukowa)
ul. Wiatraki 2 ks. – (obaj rozpoczną od ul. Ławeckiej)

od godz. 16.00

os. Chącińskiego 1 – 2 ks. (od klatki pierwszej i ostatniej)
os. Chącińskiego 2 – 2 ks. (od klatki pierwszej i ostatniej)
os. Chącińskiego 9; 10; 11 – 2 ks. (1 ks. rozpocznie od bloku nr. 9 – klatka 1, 1ks. od bloku 11 – klatka 1, obaj zakończą w bloku nr. 11)

Sobota 30.12.2023
od godz. 8.30

Gołaszyn i ul. Trzaskoniec – 6 ks. (2 ks. od Łukowa, 3ks. od stacji benzynowej w stronę wioski, 1 ks. kolonie

Wtorek 02.01.2024 od godz. 8.30
Ławki – 3 ks. (1ks od Gołaszyna, drugi od Łukowa, trzeci od „końca drogi przez wieś”)

od godz. 15.30
ul. Armii Krajowej – 3 ks. (1ks. od obwodnicy, 2 ks. od ul. Siedleckiej)

ul. Kazimierza Wielkiego – 1 ks. (od Alei Wojska Polskiego)
ul. Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi – 1 ks. (rozpocznie od ul. Jagiellończyka)
ul. Batorego, Zygmunta Starego, Sobieskiego, Czwartaków, – 1 ks. (rozpocznie od ul. Batorego)