Przygotowując się do uroczystości Zwiastowania Pańskiego i odpowiadając na dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; w Łukowskiej Kolegiacie przeżywaliśmy Triduum Świętości Życia. Te swoiste rekolekcje przygotował Ks. Daniel Sałasiński wraz ze wspólnotą Domowego Kościoła.

Czas modlitwy i konferencji na temat wartości życia, ale również relacji w małżeństwie i rodzinie wypełniły trzy dni skupienia: Dzień Życia, Dzień Miłości i Dzień Nadziei. Centralnym momentem każdego spotkania była Eucharystia.

Piątek – Dzień Życia

To przeżywanie Drogi Krzyżowej nienarodzonych a także okazja do spotkania się z ks. Sylwestrem Anusiewiczem, kapelanem Szpitala w Łukowie, który wygłosił na Mszy św. homilię oraz z położną pracującą w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. P. Grażyna Mikołajczuk mówiła o konieczności i sposobach wsparcia rodziców, którzy utracili swoje dziecko podczas porodu lub w wyniku poronienia. Zwróciła uwagę także na godne pochowanie zwłok dziecka oraz zapoznała zgromadzonych z prawami, jakie mają rodzice po stracie dziecka. Przed konferencją p. Grażyny odbyła się adoracja i wspólne przebłaganie Boga za grzechy zabijania dzieci, szczególnie tych bezbronnych.

Sobota – Dzień Miłości

Dzień przypomnienia sobie wartości relacji małżeńskich i konieczności codziennej walki o miłość małżonków. Podczas homilii ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk, proboszcz parafii Matki Kościoła w Łukowie, pokazywał piękno małżeńskiego powołania w realizowaniu codziennych obowiązków. Odwołał się także do św. Józefa, jako patrona mężów i ojców.

Zaś podczas konferencji, przedstawiciele parafialnego kręgu Domowego Kościoła, nawiązując do jednego ze swoich zobowiązań – Dialogu Małżeńskiego, dzielili się swoimi doświadczeniami w budowaniu relacji małżeńskich opartych na Bogu. Całość została zakończona adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas, której małżeństwa i narzeczeni zostali zawierzeni Panu Bogu.

Niedziela – Dzień Nadziei – Niedziela Miłosierdzia

Nasze spotkanie rozpoczęło się od odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę tą odmawiali rodzice, którzy utracili swoje dzieci, nie tylko przy urodzeniu czy wskutek poronienia, ale także, kiedy dziecko miało już kilka czy kilkanaście lat. Msza św. została odprawiona w intencji tych rodziców o umocnienie w żalu i wstawiennictwo Aniołków, które odeszły do Pana. Na początku Mszy św. ks. Daniel odczytał listę dzieci utraconych, co było wielkim przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych.

Po Mszy św. zaproszony gość – Ks. Krzysztof Piórkowski, psycholog wygłosił konferencję, w której szeroko omówił procesy przeżywania żałoby i konieczności wsparcia rodziców i całych rodzin po stracie dziecka. Po Mszy św. odbyła się adoracja i zawierzenie rodzin Panu Bogu. To niedzielne spotkanie, było okazją także do tego, by podjąć dar comiesięcznej modlitwy z dzieci utracone oraz za ich rodziców.

Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za ten czas, za spotkania i modlitwy. Dziękujemy za to, że jest wielu ludzi, dla których sprawa świętości życia jest bardzo ważna. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizowaniu Triduum Świętości Życia. (tekst Ola Smolak, ks. Daniel Sałasiński – dziękujemy za zrobione zdjęcia)