Do udziału w Marszu Życia zaprosiła wszystkich Diakonia Życia Ruchu Światło – Życie. Uczestnicy marszu spotkali się najpierw w kościele Świętego Brata Alberta. Mszę świętą odprawiał ksiądz Sylwester Anusiewicz – moderator rejonowy Domowego Kościoła rejonu łukowskiego. Homilię wygłosił ksiądz Marek Andrzejuk – moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie diecezji siedleckiej. Po mszy wszyscy wyruszyli procesją do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. W drodze odmawiano różaniec. Procesja zatrzymała się na cmentarzu parafialnym Świętego Rocha przy grobie poświęconym nienarodzonym dzieciom.
Zdjęcia z Marszu w Obronie Życia nadesłał do nas Marek Żurawski. Dziękujemy.