Nabożeństwo Drogi Światła

W naszej parafii nabożeństwo Drogi Światła będzie odprawione w każdy piątek w okresie Wielkanocnym
o godzinie 19.00. Rozważając poszczególne stacje, będziemy trwać ze Zmartwychwstałym Chrystusem
w spotkaniu z uczniami, co ma służyć przeżywaniu tajemnic paschalnych. Na nabożeństwo Drogi Światła przynosimy świece, lampiony. Pierwsza Droga Światła będzie 14 kwietnia 2023.

 

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary. Proponowane stacje Drogi Światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie:

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych

 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu

 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba

 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha