Ksiądz Jerzy Cąkała
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 1 VII 2019

Poprzednicy:

Ks. Prałat Antoni Pietruszka
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej
od 22 VII 2004 do 30 VI 2019 r.

Ks. prałat Jan Kurek
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej
od 2 IX 1975 r do 21 VII 2004 r.

Ks. Kanonik Florian Banasiuk
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 1 V 1956 r – 1 IX 1975 r.

Ks. Kanonik Andrzej Mazurkiewicz
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 21 XII 1929 – 26 XII 1955

Ks. Prałat Wiktor Kamiński
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 1923 r – 9 XII 1929 r.

Ks. Kanonik Kazimierz Kwiatkowski
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 1919 – XII 1920 r.

Ks. Kanonik dr Karol Dębiński
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 16 VI 1918 – 1919, 1920-1923 r

Ks. Wikariusz Marian Jaszczuk
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 26 III 1917 – 16 VI 1918 r.

Ks. Feliks Majewski 
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 8 IX 1906 – 25 III 1917 r. Dziekan dekanatu łukowskiego diecezji lubelskiej (-1912-), Kanonik kapituły kolegiaty zamojskiej (-1912-)

Ks. Adolf Majewski
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 1 I 1905 – 5 IX 1906 r.
Ks. Wikariusz Franciszek Waszczuk, Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 12 V 1904 – 1 I 1905 r.

Ks. Jakub Łubkowski
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 5 V 1896 – 12 V 1904 r.
Cur. Jacob Łubkowski, S. Th. C., Can. Eccl. Cathedr., ord. S. Stanisl. 2 cl. eques, Decanatus, n. 27 Julii 1834, oed. 1858

Ks. Leonard Kurowski
(1821-1895) Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 8 IX 1868 – 30 I 1895 r.(17 XII 1895 ?), Urodził się 5 stycznia 1821 roku, wyświęcony w 1844 roku. Dziekan dekanatu łukowskiego.Jubilat. Zmarł 17 grudnia 1895 roku. *

Ks. Wikariusz Konstanty Paszkowski
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 19 I 1868 – 8 IX 1868 r.

Ks. Jakub Rorzkowski
Proboszcz Kolegiaty Łukowskiej od 7 IX 1846 r. – 19 I 1868 r.
Proboszczowie, propozyci (wg Historyi Łukowa i Parafii Łukowskiej Ks. Teofila Rybki)

Ks. Prałat Wiktor Kamieński

Ks. Feliks Majewski

Ks. Adolf Majewski

Leopold Kurowski
1869 – Dziekan i Prepozyt Łukowski

Jakób Ruszkowski
1859-1862 – kanonik Podlaski, Prepozyt Łukowski

Wojciech Pawiński
1832.08.20 – 1846 – Prepozyt Łukowski

Jan Nepomucem Szuszkowski
1829 – kanonik Podlaski, Prepozyt Łukowski (1833+)

Maxymilin Szaniawski
1802 – 1806 – Łukowski Prepozyt i Dziekan (instalacja 20.06.1802)

Leon Modrzewski
1800 – administrator parafii Łuków

Franciszek Dunin Karwicki
1785 – 1797 – Prepozyt i Officjał Łukowski

Karol Ignacy de Święcice Święcicki
1756 – 1782 – Łukowski Prepozyt i Officjał

Jan Franciszek de Boratyn Boratyński
1726 – 1756 – Kanonik Łucki, Officjał i Prepozyt Łukowski (instalacja 18.03.1726)

Bogusław Antoni de Darnów Darnowski
1726 – Propozyt i Officjał Łukowski (+1726)

Jan na Dłuzewie Dłużewski
1701 – Bp. Gracyanopolitański, prepozyt łukowski, Sufragan Chełmski

Antoni Wojciech Misiowski
1684 – prepozyt łukowski

Mikołaj de Sługocin Sługocki
1671 – prepozyt łukowski

Andrzej de Bzice Bzicki
1659 – prepozyt łukowski

Pierścieński Zachariasz
1626 – Prepozyt łukowski

Ks. Andrzej Kownacki
1624 (+) Prepozyt