Katecheza I

Katecheza II

Katecheza III

Rekolekcje online wygłosi ks. dr Tomasz Kostecki. Będą trwały od 29.03.br. do 31.03.br. od godz. 8.00. Poszczególne katechezy będą publikowane w tej zakładce. Zapraszamy !!!

Dziękujemy Studio REC z Łukowa za nagranie oraz obróbkę graficzną rekolekcji.