„To będzie czas, kiedy Pan Bóg stanie na tej ziemi… pośród naszych spraw ” – Misje ewangelizacyjne