Wyjdź z groty!

WARSZTAT ROZWOJU DUCHOWEGO
18.11.2023 r – Pratulin

Cel warsztatu:
odnalezienie rzeczywistości swojego życia w nawiązaniu do tekstu biblijnego:
1Krl 19, 1-14 i poszukiwanie w swoim sercu odpowiedzi na pytania:
Czy słuchając, czytając Słowo Boże, dostrzegam w nim siebie i swoje życie?
Co jest w moim życiu biblijną grotą i przed czym się chowam?
Jaki jest mój obraz Boga żywego i gdzie Go dostrzegam?
Do czego teraz Pan Bóg mnie zaprasza?
Jak mogę wejść w duchową zmianę?
Program:
07:00 Msza Święta – Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie
07:50 Wyjazd z bazy PKS
09:30 Przyjazd do Ośrodka Rekolekcyjnego w Pratulinie
10:00 – 11:45 Konferencja wygłoszona przez ks. dr Remigiusza Niewęgłowskiego
+ dzielenie się refleksją nawiązującą do wysłuchanej konferencji/ pytania i odpowiedzi.
12:00 Obiad
12:45 do 15:45 Warsztat prowadzony przez Hannę Zachoszcz
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 18:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17:00 do 18:30 Możliwość skorzystania z rozmowy duszpasterskiej z ks. dr Remigiuszem
18:30 Krótkie podsumowanie oraz Błogosławieństwo na dalszą drogę życia, powrót.
Koszt: 100 zł
Prowadzący:
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pracę doktorską, pt: „Duch Święty oraz Jego działanie w pismach ascetycznych i dogmatycznych św. Ambrożego”. Aktualnie duszpasterz w Kolegiacie Łukowskiej.
Hanna Zachoszcz – andragog, autorka książek: „Połowa drogi. Dotyk Boga”, „Połowa drogi…Ta jedna relacja”, „Wstań i idź dalej!”